Qumshtorja Hit 73
Kontakt
Adresa:
f. Kamjan
Komuna e Bogovinë-s
1221 Kamjan
R. Maqedoni

Email: Kjo adresë mbrohet prej spam bots-ave, të duhet JavaScript me e pa.
Telefoni: Telefoni: +398 (044) 391801
Faks: Telefaxi: +389 (044) 391802